Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Dansstudio Sèverine, ingeschreven in het Handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 56022808, inzake de website dansstudioseverine.nl Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Dansstudio Sèverine door middel van het klantensysteem van Dansstudio Sèverine en de verwerkingen via onze website dansstudioseverine.nl

De kamer van koophandel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Dansstudio Sèverine. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dansstudio Sèverine niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van website van derde telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Dansstudio Sèverine, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.  Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Dansstudio Sèverine en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Dansstudio Sèverine worden gebruikt om u te informeren over Dansstudio Sèverine-producten en –diensten.

Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Bij het beëindigen van het lidmaatschap zal de Dansstudio Sèverine-mailing ook gestopt worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Dansstudio Sèverine. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Dansstudio Sèverine.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, via 06-46175613/ info@dansstudioseverine.nl. Indien u op enige moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@dansstudioseverine.nl.

Bewaartermijn

Dansstudio Sèverine bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dansstudio Sèverine. Het is daarom raadzaam, om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Copyright 2022 | Dansstudio Sèverine